Från korv till korv. Bild ur faktaboken
Kolla Kroppen!

 Zooma bilden

 

large
close

Med näsan i boken. Helsingborgs Dagblads barnsida

 Zooma bilden

large
close

Med näsan i boken. Helsingborgs Dagblads barnsida

 Zooma bilden

large
close
large
close

Kommunsammanslagning. Helsingborgs Dagblad

 Zooma bilden

large
close

Surmulen? Svenskt sommarväder. Helsingborgs Dagblad

 Zooma bilden

large
close

Bilder ur Kolla Kroppen! Faktabok.

 Zooma bilden

large
close
large
close

Bokstunden

 Zooma bilden

large
close

Partsinsyn och ny teknik i domstol. Omslagsbild till SOU/Insynsutredningen

 Zooma bilden

large
close

Illustration till novell publicerad i Helsingborgs Dagblad

 Zooma bilden

large
close
large
close

Frosseri. De sju dödssynderna. Helsingborgs Dagblad

 Zooma bilden

large
close

Skisser till faktaboken Kolla Kroppen!

 Zooma bilden

large
close
large
close

Ensamma - tillsammans.
Helsingborgs Dagblad

 Zooma bilden

large
close